ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Xem thêm

VĂN HÓA CÔNG TY

Xem thêm

GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH MTV HÙNG PHÚC

 
 
Eu code : DL815
 
Ngày thành lập ngày 10/01/2008
 
– Tổng diện tích: 12.000 m2

– Diện tích xưởng sản xuất: 5.000 m2
 
Xem thêm