Chính sách mới trong thủy sản có hiệu lực từ tháng 5/2017

Không sử dụng kháng sinh trong thức ăn thủy sản;quản lý sản xuất kinh doanh muối, tăng mức phạt với hành vi vi phạm trong thủy sản... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2017.
 

Chính sách mới trong thủy sản có hiệu lực từ tháng 5/2017

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa Việt Nam
 
Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/03/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ 01/05/2017.
 
Theo Nghị định số 23/2016/NĐ-CP, sẽ phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với tàu ngầm, phương tiện đi ngầm của nước ngoài không treo cờ quốc tịch khi hoạt động trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam, trừ trường hợp được phép của Chính phủ hoặc theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ của quốc gia mà có tàu thuyền đó mang quốc tịch.
 
Không sử dụng kháng sinh trong thức ăn thủy sản
 
Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản có hiệu lực thi hành từ ngày 20/05/2017.
 
Nghị định quy định rõ nguyên tắc quản lý thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh. Cụ thể, không sử dụng kháng sinh trong thức ăn thủy sản. Chỉ được phép sử dụng tối đa 2 loại kháng sinh trong một sản phẩm thức ăn chăn nuôi.
 
Quản lý sản xuất, kinh doanh muối
 
Nghị định số 40/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 quy định về quản lý sản xuất, chế biến, kinh doanh muối có hiệu lực từ 20/05/2017. Theo đó, sản phẩm muối khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải đảm bảo chất lượng theo công bố hợp chuẩn, hợp quy đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; có bao bì, nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa và an toàn thực phẩm (trừ muối công nghiệp).
 
Tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm trong hoạt động thủy sản
 
Có hiệu lực từ ngày 20/05/2017, Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản theo hướng điều chỉnh tăng mức phạt đối với một số hành vi vi phạm.
 
05/05/2017
Tổng Hợp
Nguồn Báo Chính Phủ