Văn Hóa Công Ty


Tầm nhìn: Phấn đấu giữ vững vị thế là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu Việt Nam với phương châm “Chất lượng tốt – Sản phẩm sạch”.

Sứ mệnh: Bảo đảm hài hòa các lợi ích của công ty, của khách hàng, của người lao động và cộng đồng.

Giá trị cốt lõi: “Năng động, nhiệt huyết, cầu tiến, đồng đội, trách nhiệm, khách hàng”.

Thái độ với khách hàng


  • Chuyên nghiệp: cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất từ khâu đặt hàng đến lúc xuất hàng, giải quyết triệt để các phát sinh trong quá trình mua bán, hỗ trợ và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
  • Tận tình: luôn trong tư thế sẵn sàng, phản hồi nhanh chóng và kịp thời những thông điệp của khách hàng.
  • Trung thực: làm việc quán triệt đạo đức của một nhà kinh doanh, không có các hành vi gian lận thương mại, lừa bịp khách hàng.

Thái độ đối với công việc


  • Năng động: chủ động tìm tòi, trao dồi kinh nghiệm làm việc, sáng tạo học hỏi, đóng góp những ý tưởng sáng tạo, độc đáo, góp phần xây dựng công ty.
  • Nhiệt huyết: luôn nỗ lực, đóng góp kiến thức cho sự thành công của công ty.
  • Cầu tiến: nỗ lực hoàn thiện bản thân, không ngừng phát huy khả năng và tiến xa hơn trong sự phát triển của công ty.
  • Trách nhiệm: Mỗi thành viên công ty Hùng Phúc hoàn thành tốt công việc được giao và chức năng của mình, tuân thủ nội quy công ty.

Thái độ đối với đồng nghiệp


  • Tôn trọng: thân thiện, hòa nhã với đồng nghiệp, không tạo ra hay truyền bá những tin đồn thiếu căn cứ, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của đồng nghiệp trong công ty.
  • Đoàn kết: hỗ trợ, hợp tác, sẵn sàng chia sẽ kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc tạo thành khối liên kết bền vững, góp phần xây dựng công ty hùng mạnh.