GIỚI THIỆU VỀ VÙNG NUÔI CỦA HÙNG PHÚC


"Chúng tôi tin rằng, nguyên liệu là điểm cốt lõi quyết định giá trị của sản phẩm"

Vùng nuôi Hùng Phúc nằm trên địa phận tỉnh Vĩnh Long, với vị trí các ao cá nằm gần sát bờ sông, thuận tiện cho việc vận chuyển bằng ghe, tàu đến xưởng sản xuất của công ty (chỉ nằm ngay bên bờ đối diện, thuộc địa phận Cần Thơ).

Việc đầu tư xây dựng hệ thống ao nuôi hơn 5000m2 tạo lợi thế cho Hùng Phúc để quản lý chất lượng nguyên liệu, và chủ động trong việc phát triển sản phẩm. Đồng thời cũng là nền tảng cho các kế hoạch chuyển đổi mô hình lớn trong tương lai.